Registrácia nového užívateľa

Variabilný symbol najdete na Vašej faktúre (príklad).

Login

Variabilný symbol nájdete na faktúre za služby DIGI, je to číslo Zmluvy medzi zákazníkom DIGI a spoločnosťou DIGI Slovakia, s.r.o.

Pre úspešnú registráciu je potrebné, aby ste vyplnili registračný formulár. Dôležitou položkou pri registrácii je vaše meno a variabilný symbol. Tieto informácie sú pri registrácii overované našim systémom. Použite prosím meno, priezvisko a variabilný symbol uvedený na platnej zmluve alebo faktúre od spoločnosti DIGI Slovakia. Neoddeliteľnou súčasťou je vaše mobilné číslo, na ktoré vám v druhej časti registračného procesu zašleme overovací kód.

V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať tu!